AEGOAL CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ của AEGoal. Việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin được thu thập thông qua các trang web của AEGoal ( sau đây gọi tắt là trang web) và thông qua các ứng dụng di động của Aegoal (sau đây gọi là "Ứng dụng") được xác định theo các điều khoản của chính sách này. Aegoal cam kết và bảo mật thông tin thu thập thông qua các trang web và ứng dụng của aegoal. Vui lòng đọc kỹ phần sau đây:

THÔNG TIN CÁ NHÂN - AEGOAL KHÔNG THU THẬP, SỬ DỤNG, HOẶC CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN

"Thông tin cá nhân" đề cập đến thông tin nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số giấy phép lái xe của bạn.

Hiện tại, trang web và ứng dụng AEGoal không thu thập thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin phi cá nhân, màkhông thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Ví dụ về Thông tin phi cá nhân bao gồm lượt xem trang, lượt xem duy nhất, thời gian trung bình trên trang web hoặc sử dụng Ứng dụng, trình duyệt và hệ điều hành. Thông tin phi cá nhân được thu thập một cách thụ động, có nghĩa là nó được thu thập mà không cần phải làm gì, bằng cách sử dụng các công nghệ theo dõi sau đây:

Cookies

Thẻ pixel / Nhật ký web

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Phi Cá nhân của bạn theo một hoặc nhiều cách sau:

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Khi bạn tải xuống hoặc mua một ứng dụng thông qua một cửa hàng trực tuyến ứng dụng di động của bên thứ ba. Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động và được đăng nhập trước khi bạn có thể tải xuống hoặc mua Ứng dụng. Khi tải xuống ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng thường sẽ thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị và ứng dụng.

Đôi khi, các ứng dụng của chúng tôi gửi thông báo đẩy hoặc thông báo về sự quan tâm được gửi đến trong trường hợp không có yêu cầu cụ thể đến thiết bị di động của bạn. Trong trường hợp ứng dụng Aegoal sử dụng thông báo đẩy, bạn được cung cấp một tùy chọn để chọn tham gia nhận các thông báo đẩy đó hoặc không nhận. Nếu bạn từ chối chấp nhận thông báo đẩy, bạn sẽ không nhận được thông báo đẩy, có nghĩa là bạn có thể không nhận được các bản cập nhật và tính năng mới nhất của Ứng dụng.

Ứng dụng của chúng tôi sẽ thu thập thông tin chính xác về vị trí thiết bị di động của bạn, nhưng bạn có thể chọn không tham gia bằng cách thay đổi cài đặt trên thiết bị di động của mình. Nếu bạn từ chối chia sẻ vị trí của mình với Ứng dụng, bạn có thể không nhận được các đề xuất chính xác nhất.

Ứng dụng của chúng tôi không thu thập số nhận dạng duy nhất được gán cho thiết bị của bạn bởi hệ điều hành của bạn (đôi khi được gọi là UDID) hoặc danh sách liên hệ hoặc sổ địa chỉ của bạn và không thu thập bất kỳ thông tin nào trên danh bạ được lưu trữ trong thiết bị di động của bạn. Thông tin này sẽ chỉ được thu thập nếu cần thiết cho hoạt động của ứng dụng và sẽ được thông báo cho bạn trước khi tải xuống Ứng dụng.

Bạn có quyền lựa chọn khi Ứng dụng hoạt động trên thiết bị di động của bạn. Bạn có thể:

Quyền truy cập hoặc tính khả dụng của các điều khiển có thể thay đổi tùy theo thiết bị của bạn.

Đăng nhập mạng xã hội

Bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập Facebook để đăng nhập vào Ứng dụng của chúng tôi. Facebook sẽ chia sẻ với chúng tôi, dựa trên chính sách bảo mật của Facebook, thông tin có sẵn trên tài khoản Facebook của bạn, bao gồm, không giới hạn, thông tin hồ sơ, tên bạn bè, ảnh, cài đặt bảo mật và một số thông tin khác sẽ được giải thích cho bạn (và được bạn ủy quyền) trong quá trình đăng nhập của ứng dụng. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Facebook và cài đặt quyền riêng tư của bạn để biết thêm thông tin. Nếu bạn không đồng ý với việc chia sẻ này, vui lòng không đăng nhập thông qua Facebook.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Các trang web và ứng dụng được cung cấp không hướng đến trẻ em dưới 18 tuổi. Chính sách của Aegoal yêu cầu các cá nhân sử dụng các trang Web hoặc tải xuống Ứng dụng từ 18 tuổi trở lên.

KHÔNG THEO DÕI HÀNH VI QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

Aegoal không tham gia vào quảng cáo hành vi trực tuyến hoặc theo dõi điều chỉnh quảng cáo cho bạn dựa trên số lượt truy cập của bạn vào các trang web của chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB BÊN THỨ BA

Các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ khác. Mọi thông tin mà bạn cung cấp trên hoặc cho trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp trực tiếp cho chủ sở hữu của trang web hoặc dịch vụ và tuân theo chính sách bảo mật của bên đó. Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật và chính sách của các trang web hoặc dịch vụ đó. Để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét kỹ các chính sách bảo mật của các trang web và dịch vụ khác mà bạn truy cập.

AN TOÀN

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền thông tin qua Internet hoặc lưu trữ thông tin là tuyệt đói an toàn. Theo đó, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bất kỳ thông tin nào.

THAY ĐỔI NỘI DUNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Aegoal có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ các phần của Chính sách bảo mật này theo quyết định riêng của mình. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó tại Trang web này. Việc tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật của chúng tôi cho biết bạn đồng ý sử dụng thông tin mới được gửi theo Chính sách bảo mật đã sửa đổi.